KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat

Zdravotní prevence

Každý z nás je individualitou a potřebuje osobní přístup při vysvětlení a pochopení prevence. Nemoc není nutným zlem, ale symbolem. Slova nemoc a zdraví v současné době získaly zcela jiný význam než tomu původně bylo. Nemoc nás má upozornit na to, že jsme někde udělali chybu. Měli bychom se zastavit, zamyslet a udělat maximum pro nápravu a vyvarování se stejné chybě. Nemoc není stav, je to průběh. Nevzniká jako náhlá rána a událost. Vše má svůj vývoj a souvislosti, které neumíme nebo nechceme číst.

 

Proč má zdravotní prevence význam

Zdravotní prevence nemá okamžitý efekt, ale její plody si plně uvědomíme v okamžicích, kdy ostatní stonají. Připravenost našeho fyzického i psychického těla každodenně prověřují denní úkoly. Myslíte si, že za řeč nestojí banální virózy, zácpa, občasné průjmy a bolesti břicha? Právě tyto potíže jsou oním signálem našeho těla, že se k němu nechováme zcela vhodných způsobem. Pokud tyto signály ignorujeme chtěně nebo nechtěně, přidružují se k nim další a další. Nakonec mohou přejít do chronického stádia.

Potkali jste již vyléčeného pacienta z diabetu nebo z vysokého krevního tlaku? Problém je v tom, že naše medicína umí zpomalovat a oddalovat rozvoj dalších potíží, ale neumí je odstranit. Opravdu chcete být doživotními zákazníky farmaceutických firem? Pokud ne tak je vhodnější snažit se těmto potížím zcela vyhnout!

Prevence je cesta

Ačkoliv se nám to v současné době hojnosti nechce poslouchat, prevence je nejsnadnější cestou ke spokojenému a kvalitnímu životu. Hledáme jednoduchá řešení, elixír mládí a nesmrtelnosti, ale odpověď je uložena v nás samotných.

Moderní zdravotní péče na vysoké úrovni není samozřejmostí a nelze se na ni spoléhat. Zmíním známé přísloví: „Co oči nevidí, to srdce nebolí.“ Neomlouvá nás, že nechceme vidět, jak je často zacházeno s nemocnými a bezmocnými pacienty, jaké léčebné procedury musejí zvládat, jak se k nim chová personál nemocnic a co musí pro svůj život obětovat. V roli pacienta většina lidí přehodnotí priority a změní svůj postoj. Bývá ale pozdě…

Vezměme zodpovědnost za stav našeho duševního a fyzického zdraví do svých rukou. Nespoléhejme se na ostatní - na stát, lékaře, učitele ani své rodiče. Je sice pohodlné zodpovědnost předat někomu jinému, ale toto není udržitelné řešení. Je možné, že v době, kdy budeme nákladnou, rychlou a speciální pomoc potřebovat, na ni stát nebude mít finance. Stále si myslíte, že podceňování prevence je bezpečnou cestou?

Vnímejme signály našeho těla

  • úraz
  • zubní kaz
  • alergie
  • zácpa
  • ekzém
  • vyčerpanost
  • bolest hlavy

Nemoc s sebou nese poselství pro člověka. Je jen na naší vnitřní inteligenci, jestli poselství pochopíme a jak ho rozluštíme. Každý proces v našem těle má své důvody. Nepřijímejme je jako potíže, ale naopak jako pomocnou ruku. Je nezbytně nutné ptát proč a začít hledat skutečné příčiny.

Celé naše tělo je propojeno neviditelnými nitkami. Je inteligentní a chrání si své citlivé struktury tím, že onemocněním v jednom místě pouze zrcadlí příčinu z jiného citlivějšího. Naše tělo je důmyslný organismus stejně jako celá příroda. Nic se neděje náhodně! Smyslem je žít, ne přežívat v nemoci.

Prevence a zdravotnictví

Domníváte se, že pro své zdraví a prevenci děláte maximum? Poctivě chodíte na doporučené zdravotní prohlídky, necháte se očkovat a dbáte výživových doporučení?

Zamysleme se nad tím, jak moc se náš stát stará o prevenci, nejen tu zdravotní, ale i dostupnost kvalitních potravin, bezpečnost na silnicích, informační a finanční bezpečnost apod. Každá oblast má svá specifika. Je vhodné se ve všem spoléhat na stát? V počátku ambiciózní ministři zdravotnictví končí znemožněni. Jakékoli smysluplné reformy nejsou reálně uskutečnitelné. V nynějším gigantickém peněžním systému je takřka nemožné ctít Hippokratovu přísahu.

Hlavním ukazatelem je množství zdravých občanů. V zájmu není mít zdravé občany, jak se na první pohled může zdát. Sice by to bylo logické, ale po podrobnějším prozkoumání, zjistíme opak. Jde o obrovský koloběh financí, který nikdo nemá možnost zastavit.