KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat

Proč se zajímat o své léky

Dlouhodobým trendem je rostoucí spotřeba léků. Mějme na paměti, že špatný způsob užívání léků může ohrožovat náš život nebo může zapříčinit trvalé zdravotní následky. Neexistuje lék, který by neměl nežádoucí účinek! Proč bychom tedy měli dávat přednost lékům před uvědomělým životním stylem? Bědujeme nad tím, kolik nás stojí zdraví a stěžujeme si i na to, že pro něj něco musíme udělat. Zdraví není stav neomezený ani trvalý. Je velmi křehký a citlivý na jakékoliv disharmonie.

 

Doživotní spotřebitel léků

Moderní západní medicína se neptá a nezajímá o příčiny vzniku onemocnění. Lékařské kruhy v dobré víře vyhledávají ve screeningových programech nové a nové potenciální pacienty. Při nalezení jakékoliv odlišnosti se na vás ihned vrhají, lekají vás pomocí léků a doporučují vám léčbu v přesvědčení, že jinak je váš život na hraně. Lékaři jsou mistři v potlačování projevů onemocnění a prodlužování života za méně kvalitních životních podmínek, aniž by vás onemocnění zbavili. Opravdu se chcete stát doživotními zákazníky farmaceutických firem a uživateli zdravotních služeb?

Přesvědčivá reklama a doporučení

Finanční pobídky a odměny od farmaceutických firem již nejsou tajemstvím. Zdravotničtí pracovníci jsou pod jejich přímým nebo nepřímým tlakem. Reklama na lékaře je velmi účinnou marketingovou metodou. Podle ní často lékaři ordinují nebo mění svou preskripci, vydávají svá odborná doporučení a pacienti jim v naději věří. Nenechejte se nutit do něčeho, o čem sami nejste přesvědčeni a nebojte se vyslechnout si názor více nezávislých odborníků.

Jen málo pacientů si dovolí odporovat lékaři nebo ptát se na jeho doporučení a úmysly. Ovšem lékaři jsou také jenom lidé, u nichž platí stejné zákonitosti. Hledejte odborníka, kterému především věříte!

Finanční nákladovost

Ze všech stran je možné slyšet, že jsou v České republice drahé léky, ale opak je pravdou. Jedna věc je celková cena léku od výrobce a druhá věc je výše doplatku, který zaplatí pacient. Celková cena léku je v České republice jednou z nejnižších v rámci evropského regionu. Současně ale naše zdravotní pojišťovny výrazně snižují své úhrady za předepisované léky. Pro pacienta může být výsledkem lék drahý. Zdravotnictví je v krizi a proto šetří.

Nelze do budoucna příliš očekávat, že se tato situace změní k lepšímu. Rozmyslete si, na co budete chtít vynakládat své úspory. Na léky, jídlo a teplo? Ponaučme se ze současné situace a řekněme lékům: „NE děkuji, své zdraví si umím udržet i bez vás!"

Zatěžování životního prostředí

Léky, které užijeme se v nás přemění na jiné chemické struktury, které ze svého těla vylučujeme jak močí tak stolicí. Avšak tyto chemikálie působí nadále i v životním prostředí. Již mnohokrát byl prokázán významný výskyt neodstraněných zbytků léčiv v odpadních vodách. Jde především o steroidní látky z antikoncepce, antidepresiva, antibiotika, analgetika atd.

Trendem je rostoucí spotřeba léčiv, s kterou roste i zvyšování zamoření vodního ekosystému. Ani vědci nemají tušení, jaký dopad mají a budou mít tyto zbytky léků na živočichy a lidstvo v následujících desetiletích. Čističky odpadních vod tuto problematiku neřeší, protože tento druh látek neumí odstranit. Jak si tedy můžeme být jisti, že je pitná voda skutečně čistá?

Alternativní metody

Současná medicína je symptomatická, která „léčí" nebo lépe řečeno potlačuje projevy onemocnění, zatímco některé alternativní metody hledají příčiny původu individuálního rozvoje onemocnění. Západní lékaři mnohdy takové přístupy odsuzují, protože jim sami nerozumí. Avšak jak skvělé by bylo začít vážně na lékařských fakultách vyučovat některé z alternativních směrů a propojit vědomosti z obou stran. Domnívám se, že je to směr, který v tomto tisíciletí nabude svého významu.

Vhodný lék pro vás

Každý z nás je ojedinělý a potřebuje osobní přístup při vysvětlení a pochopení prevence a léčby. Nikdo z nás nemá totožné projevy onemocnění. Pro každého je vhodnější jiný lék a jiný přístup. Dejme lékaři možnost udělat si o nás a našich potížích obrázek, čímž mu umožníme vybrat vhodný lék právě pro nás.

Krátké a nedůsledné prohození pár vět v ordinaci lékaře vás k ničemu nemotivuje. Lékař vás často ani nevidí a o receptu rozhoduje zdravotní sestřička. Vy jste si přeci přišli pro recept a víte, co potřebujete. Myslíte si, že on je od toho, aby napsal recept a hlavně, aby se na nic neptal. Ale opak je pravdou.

Každý lékař složí Hippokratovu přísahu. S nadšením je odhodlán lidem pomáhat. Avšak po několik let se setkává s nezájmem pacientů a posléze většinou rezignuje. Jen naprostý šílenec by toto psychicky vydržel. Bohužel pasivní přístup lékařů jsme si mnohdy způsobili my sami svým nezájmem, ignorací a nevědomostí!