KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat

Padělky léků

Nabízení padělků léků je vážným problémem pro rozrůstající se trh s léky. Nejčastějšími padělky, jakými jsou steroidy, léky na podporu erekce a prostředky na hubnutí, mohou obsahovat toxické kontaminanty, často jinou účinnou látku, nebo jsou zcela bez přítomnosti deklarované látky. Padělky nevědomě zakoupené jinde nežli v lékárně mohou vážně a nevratně poškodit zdraví.

 

Padělky léků

V současné době je nabízení padělků léků vážným problémem pro rozrůstající se trh s léky. Odhaduje se, že padělky tvoří až 10 % celosvětově prodaných léčiv. V českých lékárnách se nelegální ani padělané léky nevyskytují. Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) se padělkem léku rozumí takový přípravek, jehož identita a/nebo původ jsou úmyslně a podvodně nesprávně označeny. Předmětem padělání mohou být originální i generické léky, které jsou baleny do falešných obalů.

Kromě padělků léků se na našem trhu můžeme setkat i s nelegálními přípravky, které jsou správně označeny, ale v České republice nemají platné schválení pro uvedení na český trh.

V čem jsou jiné a nebezpečné

Předmětem zájmu padělatelů jsou nejčastěji drahé a vyhledávané léky. Jde nejčastěji o steroidní látky, léky na podporu erekce, nejrůznější prostředky na hubnutí nebo antibiotika.

Podmínky výroby bývají nehygienické, protože padělatelé nejsou nuceni dodržovat zákonné normy a předpisy. Výroba probíhá za primitivních podmínek bez zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti. Padělky bývají skladovány nevhodným způsobem. Takové přípravky nesou obrovské riziko poškození zdraví. Mohou obsahovat velmi toxické příměsi, často obsahují jinou účinnou látku, jiné nežli deklarované množství, popř. účinnou látku neobsahují vůbec.

Kde léky nekupovat

Padělky nakoupené od prodejce na internetu mohou vážně a nevratně poškodit zdraví. Buďte proto opatrní při nákupu léků na internetutržnicích a na ulici. Prodej léků, které jsou vázány na lékařský předpis, je na internetu nelegální!

Kde léky kupovat

Kvalitu, účinnost a bezpečnost zajistí jedině kamenná lékárna a její zásilkový výdej (internetová lékárna). Zásilkovým výdejem na internetu je možné vydávat pouze léky, které nejsou vázány na lékařský předpis, tedy volně prodejné. ​Padělky léků a nelegální přípravky nekoupíte v lékárně, protože legislativa České republiky je přísná. Pokud se vám zdá postup lékárníka nestandardní, obraťte se na Českou lékárnickou komoru nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Hlášení podezření na nelegální nabídku léků

Pokud se setkáte s pochybnou nabídkou léků, nahlaste podezření na tuto nelegální nabídku Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, kde vyplníte protokol o Hlášení nelegální nabídky léčivého přípravku.

Jak se chránit před padělky léků

  • nenakupujte léky vázané na recept přes internet
  • nenakupujte léky na tržištích, stáncích a na ulici
  • pokud si chcete objednat léky ze zahraniční, dbejte na to, aby se jednalo o stát v rámci Evropské Unie
  • znejte své pravidelně užívané léky – hlídejte si tvar, barvu a velikost
  • krabičky musí mít stále stejný vzhled, pokud vás změna vzhledu překvapí, informujte se u svého lékového poradce
  • v případě jakéhokoliv podezření se obraťte na nejbližší lékárnu nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv

Lékař nesmí prodávat ani vydávat léky ve své ordinaci

Občas se lze setkat s ilegální činností ze strany lékařů, kterou je prodej léků přímo v jejich ordinaci. Lékař se domluví na finančním bonusu s konkrétní lékárnou a vydává léky přímo ve své ordinaci. Pokud vám přijde jednání vašeho lékaře naléhavé, obraťte se na Českou lékařskou komoru nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv.