KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat
Lekvita banner

Kdo je Lekvita

Lekvita je nezávislý projekt uvědomělého pohledu na současné zdraví založený v roce 2014. Jde o pozitivní program prevence, správného užívání léčiv a hledání individuálních cest, na kterých léky potřeba nejsou.

„Zdraví je dar a motor budoucnosti. Jen uvědomělý člověk jej opatruje a hýčká. Člověk zaslepený hromadí prožitky a uspokojení, aniž by o své zdraví pečoval, což může být stopkou v jeho budoucí jízdě.“

Pro koho tu je

Pro všechny, kteří by chtěli vzít zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou. Oslovuje výjimečné lidi, kteří hledají svou jedinečnou cestu a pozitivní životní směr.

Je pro zvídavé, kteří chtějí vědět, proč mají užívat své léky doporučeným postupem, a kteří chtějí vysvětlit podstatu fungování léku při jejich nemoci. Zaujme pacienty, kteří si přejí znát princip své léčby a chtějí vědět, co od ní mohou očekávat. Pomáhá optimalizovat léčbu a radí, jak se dá za léky a doplňky stravy ušetřit. Poradí, jak se vyznat na expandujícím poli doplňků stravy.

V neposlední řadě je tu pro všechny, kteří chtějí ukázat, jak uchopit princip zdravotní prevence v moderní době a jak mohou zlepšit svůj zdravotní stav.

Proč dělat farmacii jinak

Protože současný přístup jak farmacie tak medicíny nemá v úmyslu pacienty vyléčit a navrátit jim zdraví, ale naopak dlouhodobě je léčit. Jejich společným cílem je získat doživotní uživatele zdravotních služeb. Zdravotníci jsou finančně hodnoceni za vyšetřování, zdravotní zákroky a péči o nemocného. Ze stran výrobců léčiv jsou často motivováni k předepisování léků. Zdravý jedinec pro ně není zajímavý. Ani lékaři nejsou motivováni k tomu, aby měli zdravé občany ve svých kartotékách, protože z nich nemají benefit. Soudobá západní medicína se nezajímá o příčiny vzniku onemocnění. Moderní léčení je založeno na potlačování příznaků onemocnění pomocí farmakoterapie, tedy na základě léčiv.

Bohužel ani na odborných místech se nesetkáváme s pravdivými informacemi a fakty, jak pečovat o své zdraví. Zdravotníci pod tlakem okolností neřeší individuální zdravotní potíže pacienta, ale hodnotí číslo v řadě podle laboratorních výsledků.

Dobrovolně užíváme léky, trpíme na jejich nežádoucí účinky a často o tom ani nevíme. Moderní doba nás naučila vkládat naději do cizích rukou, ale tam ztracené zdraví ani spokojenost většinou nenacházíme. Na světě neexistuje bezpečné léčivo, a proto je nutné uchopit farmacii jiným způsobem. Klást otázky a nacházet společně odpovědi, zamýšlet se nad příčinami onemocnění a hledat trvalá řešení.

Díky farmacii, kterou děláme jinak, máme dostatek spolehlivých informací. Můžeme si promyslet své vlastní názory a díky tomu máme možnost rozhodovat se sami za sebe. Starejme se aktivně o to nejcennější, co je s námi každý den, o svou mysl a tělo. Nikdo jiný to za nás neudělá!

Martina Havlinová

Martina Havlinová je autorem projektu Lekvita. Je specialistou na lékovou problematiku. Její snahou je zvyšovat veřejné povědomí o léčivech a prohlubovat zdravotní gramotnost. Chce vysvětlit, že nemoc není nutným zlem, ale symbolem.

Během výkonu krásného lékárenského povolání zjistila, že veřejné povědomí o (ne)bezpečnosti léků, důvodů jejich užívání a správného zacházení s nimi, je pro mnohé pacienty zcela neznámou oblastí. Proto se rozhodla pro osobní i veřejnou lékovou poradenskou činnost.

Je tu pro vás, aby vám podávala nezávislé informace o léčivech a poskytovala konzultační služby v oblasti zdravotní prevence a lékového poradenství. Své komplexní vzdělání obohacuje znalostmi o bezpečnosti a výběru potravin, které doplňuje podstatnými informacemi o životním prostředí. Věnuje se životní harmonii a alternativním přístupům. Velmi ráda se s vámi podělí o získané myšlenky.

„Specialista a odborník není vše. V první řadě je podstatné být člověkem vyrovnaným, otevřeným a pozitivním."