KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat

Jak s léky zacházet

Správné zacházení s lékem zaručí jeho účinnost, bezpečnost a kvalitu. Nevhodné skladování a zacházení s lékem může způsobit snížení jeho účinku nebo rozvoj toxicity. Při neodborné likvidaci léků ohrožujeme své okolí a znečišťujeme životní prostředí. Buďte ohleduplní.

 

Jak léky uchovávat

Správné uchovávání léku zaručí jeho účinnost, bezpečnost a kvalitu. Přesné pokyny ke správnému uchovávání naleznete v příbalové informaci a na obale.

 • suché a tmavé místo
 • v původním obalu
 • lék nevylupujte z blistrů předem
 • mimo přímý zdroj tepla nebo chladu
 • řiďte se pokyny výrobce konkrétního léku

Kde je uchovávat

skříňka, zásuvka, noční stolek, pracovní skříňka, obývací stěna, …

Kde je NEuchovávat

koupelna, toaleta, prádelna, za oknem, v autě, v dosahu dětí a zvířat, v oblečení po kapsách, venkovní prostory, …

Krabičky a příbalové letáky nevyhazujte, pokud lék ještě užíváte. Léky nepřemisťujte do jiných nádob kromě denního nebo týdenního dávkovače. Pokud používáte týdenní dávkovač na léky, tak jej schovejte před světlem do skříně, nebo zásuvky. Někdy je u tablet ve skleničce přítomna patrona na pojímání vlhkosti. Tuto patronu nevyhazujte dokud všechny tablety nespotřebujete.

Jak s léky zacházet

Při manipulaci s léky mějte čisté a suché ruce. Zabráníte tím navlhnutí tablet nebo jejich znečištění.

Veďte si osobní lékové záznamy. Pomůžete lékaři i lékárníkovi v případě nesnází (záměna, interakce, otravy, …). Tyto lékové záznamy u sebe.

Doba použitelnosti, expirace

Hlídejte si u svého léku dobu použitelnosti, tedy expiraci. Je to doba stanovená výrobcem, kterou zjistil testovými zkouškami pro konkrétní lék. Tato doba je individuální u každého přípravku.

Údaj naleznete na obale. Je uváděn ve formátu „Použitelné do: 11/2018" (měsíc/rok). Občas si datum expirace zkontrolujte. Po uplynutí vyznačeného data na obale, nelze lék nadále užívat. Takový lék předejte k bezplatné odborné likvidaci do lékárny nebo do sběrného dvora.

Změna vzhledu léku

Pokud se stalo, že lék, který užíváte změnil vzhled nebo vykazuje neobvyklou vlastnost, která neodpovídá popisu od výrobce v příbalové informaci, dále jej neužívejte. Mohlo dojít ke změně jeho účinnosti i bezpečnosti. V takovém případě se neváhejte obrátit na lékárnu nebo nahlaste závadu v jakosti léku přímo na Státní ústav pro kontrolu léčiv. Mohlo dojít ke snížení kvality léku nejen ve vaší krabičce. Budete možná první, kdo si tohoto problému zavčas všiml. Závady v kvalitě se občas vyskytují.

Odhalíte-li, že byl obal, který je přímo v kontaktu s tabletou, mastí nebo roztokem poškozen, tak lék neužívejte. Pokud si nejste jisti vzhledem, obraťte se na svého lékového poradce nebo lékárníka.

S čím se můžete setkat:

 • tablety - skvrny, změna barvy, drolení povrchu, navlhlost nebo rozpadání tablet
 • sirup, kapky - zákal, zápach nebo usazeniny
 • oční kapky - zákal, viskozita, změna barvy
 • oční masti - změna barvy, hrudky nebo změna struktury
 • masti, krémy, gely - hrudky, změna struktury, zápach nebo změna barvy
 • injekce - zákal nebo pěna

Likvidace léků

Prošlé nebo nevyužívané léky nikdy nevyhazujte do komunálního odpadu nebo kanalizace. Zákon o odpadech definuje léky jako nebezpečný odpad. Zdarma léky odevzdávejte do lékáren nebo ve sběrných dvorech. Léky jsou sbírány do speciálních kontejnerů a následně odborně likvidovány.