KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat

Jak léky správně užívat

Léky jsou chemickými nebo přírodními látkami, které ovlivňují nejen naše orgány a funkci organismu, ale i okolí, tedy rodinu a životní prostředí. Proto vždy dbejte přesných pokynů, jak lék správně užívat. Minimalizujete tak riziko poškození nejen svého zdraví.

 

Název léku

Rozlišujte mezi názvem léku (komerční název výrobce) a názvem účinné látky (obecný standardizovaný název chemické sloučeniny). Vyvarujete se tak duplikaci stejné účinné látky, pokud to lékaři nebo lékárníkovi sdělíte. Název účinné látky vždy najdete na krabičce a příbalové informaci. Pokud neznáte název tablety, raději ji neužívejte! Pamatujte, každý lék má nežádoucí účinek!

Proč lék užíváte

Pokud nevíte, na co lék užíváte, kontaktujte svého lékaře nebo lékového poradce a nechejte si svou diagnózu vysvětlit tak, aby jste všemu rozuměli. Špatný způsob užívání léků může ohrožovat váš život, nebo může zapříčinit trvalé zdravotní následky.

Neužívejte léky, které nejsou určeny vám! Nedávejte své léky někomu jinému, diagnózy mohou být jen zdánlivě podobné. Každý má individuální potíže, a proto užití léku nechejte na odbornou konzultaci.

Doporučená dávka

Vždy dodržujte doporučenou jednotlivou a celkovou denní dávku! Pokyny vám sdělí lékař a lékárník nebo je naleznete v příbalové informaci. Při překročení dávky jednorázového užití léku se vám možná viditelně nic nestane, ale přetěžujete svá játra, ledviny a další důležité orgány.

Řiďte se individuálním dávkovacím schéma, které vám lékař doporučil. Jde např. o pomalé navyšování dávky, postupné vysazování, užívání v přesné dny a hodiny! Neraďte bez konzultace s lékařem svým přátelům nebo příbuzným, jak mají lék užívat. Dbejte na individualitu a možnost rozvoje závažné toxické reakce při neuváženém dávkování.

Neužívejte větší množství léku, než vám bylo doporučeno. Lidé, kteří mají onemocnění jater nebo ledvin, děti a senioři jsou více náchylní k poškození vnitřních orgánů.

Mohu léky přestat užívat

Dodržujte doporučenou délku užívání. Nikdy si sami nesnižujte nebo nezvyšujte dávkování léků. U většiny nesmíte náhle sami od sebe léky přestat užívat, protože může dojít k syndromu z vysazení, kde dochází k prudkým změnám v organismus. Příklady léků, které je nutné vysazovat pozvolna, jsou např. kortikoidy, antidepresiva, antipsychotika, hypnotika, antiepileptika, antihypertenziva, …

Pokud chcete své léky přestat užívat, informujte o tom svého lékaře, který doporučí vhodný postup. Léky bez konzultace nevysazujte. V případě, že lékař na užívání naléhavě trvá, konzultujte situaci se svým lékovým poradcem nebo lékárníkem.

Předávkování

 • ihned vyhledejte svého lékaře nebo odbornou lékařskou pomoc
 • kohokoliv z okolí o tom neprodleně informujte, nevíte, kdy se vám udělá špatně
 • vezměte s sebou krabičku s lékem, který jste užili
 • nezapomeňte na seznam léků, které běžně užíváte
 • může jít o banalitu, ale i o poškození zdraví, proto to nepodceňujte

Skupiny pacientů v ohrožení

 • děti
 • těhotné ženy
 • kojící ženy
 • řidiči a činnosti vyžadující pozornost
 • senioři
 • lidé s transplantovanými orgány

Jak lék správně užívat

Existují obecná pravidla pro správné užívání léků:

 • pročtěte si příbalovou informaci
 • dodržujte pokyny výrobce
 • užívejte lék nejlépe v sedě, popř. ve stoje (poloha v leže je u některých léků vyloženě zakázaná)
 • lék zapíjejte sklenicí vody v množství 150–200 ml
 • některé léky nelze drtit, půlit ani kousat, pokud to léková forma nedovoluje
 • neužívejte všechny léky najednou, dodržujte pokyny u každého léku
 • neužívejte léky v rozespalosti nebo dokonce potmě
 • neužívejte prošlé léky po uplynutí uvedené doby použitelnosti
 • neužívejte lék, u něhož neznáte název
 • neužívejte lék, který není určený vám
 • máte-li podezření na neočekávaný nežádoucí účinek, kontaktuje lékaře nebo lékového poradce
 • máte-li podezření na neúčinnost vašeho léku, kontaktujte lékaře nebo lékového poradce
 • máte-li podezření na závadu v jakosti léku, kontaktujte lékaře nebo lékového poradce

Lék užívejte pravidelně. Pokud na svou dávku zapomenete, užijte ji co nejdříve. Pakliže se blíží další plánovaná dávka, zapomenutou dávku již neužívejte, tedy nezdvojnásobujte svou dávku a užijte svou dávku v obvyklý čas. Poraďte se o tomto kroku se svým lékařem nebo lékovým poradcem.

Především u rozpustných léků vždy užijte svou dávku léku najednou nikoliv v rozestupu desítek minut. Pokud se vám tableta rozpadla a není možné celou dávku užít, tak ji vyhoďte do nebezpečného odpadu a vezměte si tabletu novou. Nevíte-li si rady, kontaktujte svého lékového poradce nebo lékárníka.

V případě současného užívání více léků se řiďte jejich individuálními pokyny k užívání. Některé je nutné užívat nalačno jiné po jídle. Tyto pokyny vždy dodržujte, jinak snižujete/zvyšujete jejich účinek a ovlivňujete bezpečnost svého zdraví.

Čím lék zapíjet

 • ve většině případů je jedinou vhodnou tekutinou čistá voda v množství 150–200 ml
 • nezapíjejte je mlékem, kávou, alkoholem, bylinným, černým nebo zeleným čajem
 • ve výjimečných případech je můžete zapít mlékem nebo kyselou ovocnou šťávou

S jídlem nebo nalačno

Tyto pokyny také dodržujte, mají vliv na celkový účinek léku.

nalačno = 1 hodinu před jídlem, nebo 2 hodiny po jídle

s jídlem = lék užijte kdykoliv během jídla

po jídle = lék užijte po dožvýkání posledního spousta

Denní doba

Denní doba má svůj význam! Dodržujte konkrétní časové intervaly (po 2, 4, 6, 8 nebo 12 hodinách). Pokud máte svou denní dávku užít 2× nebo 3× denně, tak to skutečně dodržte. V takovém případě neužívejte vše najednou, protože tím můžete výrazně změnit účinek.

 • ráno (antihypertenziva)
 • v poledne (antiagregancia)
 • večer (hypolipidemika, sedativa)

Interakce s jinými léky a potravinami

Užívané léky se mohou navzájem ovlivňovat. K ovlivňování účinku dochází i díky některým potravinám, které jsou s léky konzumovány. Interakce se projevují snížením, nebo naopak zvýšením účinku léku. To se projevuje nedostatečnou účinností léku či rozvojem nežádoucích účinků.

Potraviny s vysokým interakčním potenciálem:

 • mléko, mléčné výrobky
 • černý a zelený čaj, čaj Rooibos, káva
 • grapefruit, pomelo
 • třezalkový čaj
 • chlorella, spirulina, psyllium
 • živočišné uhlí
 • gingo biloba, ženšen
 • česnek, kurkuma, pepř
 • byliny tradiční čínské medicíny

Je bezpodmínečně nutné, aby pacient znal své léky a vždy svého lékaře o všech užívaných lécích informoval. Stává se, že pacient nehlásí své léky lékařům a ti jim nevědomky předepisují stejné účinné látky pod jinými komerčními názvy. Jinou možností je, že lékař předepíše lék, který silně ovlivňuje účinnost jiného léku. V důsledku musí být pacient hospitalizován z důvodu rozvoje nežádoucího účinku při užívání obou interagujících léků.

Těmto situacím je lepší se vyvarovat. Veďte si osobní lékové záznamy o tom, jaké léky na recept i volně prodejné užíváte. Pomůžete lékaři i lékárníkovi v případě nesnází (záměna, interakce, otravy, …). Tento lékový seznam u sebe noste v peněžence.

Kupujete-li si volně prodejné léky a doplňky stravy, poraďte se s lékárníkem nebo lékovým poradcem o vhodnosti kombinace s vašimi léky.