KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat
ČLÁNKY

Sport nebo pohyb? Vidíte rozdíl?

autor: Radek Přibyl

Výběr vhodného pohybu je klíčový pro to, do jaké míry zůstane vaše tělo funkční až do vysokého věku. Zdravý pohyb není to stejné co sport! Rychlým pohybem svému tělu ubližujete. Upřednostněte relaxační, pomalý a rozvážný pohyb, který přináší nejen duševní pohodu, ale i hluboké zocelení.

 
Autor článku
Radek Přibyl
akreditovaný fitness instruktor
www.fitlektor.cz

Pravidla platí pro všechny stejná

Záleží jen na vás, pro jaký pohyb se rozhodnete a jak se svým tělem budete zacházet. Vždy je vhodnější střídat více typů pohybových aktivit a tím docílit přiměřeného zatěžování všech tělních partií.

Skutečný smysl má pohyb, nikoliv sport!

Rozdíl nezralého mladého těla od dospělého je ten, že mladistvé tělo je v neustálém rychlém procesu přeměny a vývoje. Jeho léčebné a opravovací mechanismy většinou fungují velmi rychle, kvalitně. Avšak čím je člověk starší, tím se tyto samoopravné mechanismy zpomalují a zhoršují. Máme proto pocit, že si ve stáří nemůžeme dovolit to stejné, co jsme si mohli dovolit zamlada.

Například o plavání jsem byl ještě donedávná přesvědčen, že nemůže škodit. Avšak mé současné poznatky o závodním plavání poukazují na velké problémy související se zády a ramenními klouby. K tomu je nutné přičíst potíže způsobené chlorovanou vodou, jak v dýchacích cestách, tak na pokožce.

Klíčem je pravidelné protahování

Kdo chce pro své tělo něco udělat a udržet si jej svěží a funkční až do vysokého věku, vystačí si především s protahováním a pravidelnými procházkami. Nepodléhejte moderním trendům ve cvičení, které spíše zdraví podlamují z důvodu nevhodného přetěžování. Velký problém nastává již v otázce rozcvičky, kdy jsme učeni rychlým švihům, trhavým pohybům, krutům a nebezpečným záklonům na rozdíl od pomalého, dlouhého a klidného protažení jednotlivých svalových skupin a úponů. Umět se správně protahovat znamená připravit tělo na pohyb.

Sport ano, ale ne bezhlavá destrukce těla i když je konaná s dobrým úmyslem. Stejně jako ve stravování i zde vyhrává střídmost, vytrvalost, individualita a kvalita.

Léky? Není už pozdě?

Mnoho mladých sportovců pociťuje bolestivé stavy svého pohybového aparátu. Neuvědomují si snad, že své tělo dostali darem? Moderní člověk vkládá naději ve vědu a rozvoj lékařského poznání, nicméně opak je pravdou. Léky mohou přinášet úlevu, ale nepřináší změnu, která by byla trvalým řešením.