KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat
ČLÁNKY

Pravidla půlení tablet

Máte malé děti, které tak velkou tabletu nejsou schopné spolknout, nebo se staráte o seniora, který má s polykáním potíže? Vysvětlíme čeho si všímat, a jak si s tabletami poradit. Přečtěte si, jak je to s jejich půlením, kdy je můžete bez problému rozpůlit, rozdrtit nebo rozpustit ve sklence s vodou, a kdy tím naopak ohrozíme jejich fungování v organismu.

 

Léková forma

Neexistuje obecné pravidlo užívání pro všechny tablety, které jsou na trhu. Tableta je léková forma (cesta, jak dostat lék do těla) k užívání ústy. Pro svůj účinek se tableta musí dostat do ústní dutiny a poté přes žaludek a střeva až ke konečníku. Na této cestě dlouhé téměř 8 metrů postupně uvolňuje svůj obsah - tedy účinnou látku (např. paracetamol, ibuprofen). Tato účinná látka je spolu s živinami přijímanými v potravě vstřebávána ze zažívacího systému do krve a poté rozváděna po celém těle do místa jejího plánovaného účinku.

Proč tato pravidla dodržovat

Nesprávné užívání tablet může způsobit nižší bezpečnost, účinnost až dokonce úplnou neúčinnost zvolené léčby. Výrobcem popsané účinky jsou dosažitelné jen tehdy, pokud je lék užíván podle jeho pokynů. V každodenní praxi se setkávám s těmito chybami:

 • Stává se, že při narušení (rozpůlení nebo rozdrcení) tablet s řízeným uvolňováním dojde k okamžitému a masivnímu účinku léku najednou. Avšak poté je pacient celý den bez potřebného účinku svého léku, který měl postupně působit, např. antihypertenziva.
 • Jiným příkladem je spolknutí sublinguální tablety místo jejího cucání v ústech. Následně není dosaženo rychlého účinku, který je život zachraňující, např. lék při angíně pektoris.
 • Není vhodné půlit a drtit tablety, které vypadají jako „lentilky”. Říkáme jim dražé. Po spolknutí takové tablety může dojít k nechtěnému zvracení nebo nevolnosti.

Jak je rozpoznat

Barva tablety není vše. Některé tablety jsou bílé jiné modré. Kromě barvy a označení na některých najdete další důležitý prvek, kterým je půlící rýha nebo čtvrtící kříž, viz obrázky níže. Vždy se řiďte pokyny výrobce, které naleznete v každé příbalové informaci. U některých tablet je povoleno rozpuštění ve sklence s vodou, nebo cucání při polykacích potížích.

Půlící rýha

Půlicí rýha

 • půlit nožem na tvrdé podložce nebo speciálním půličem tablet
 • některé lze rozpůlit v rukou pouhým zatlačením na hrany

Čtvrtící kříž

Čtvrtící kříž

 • půlit a čtvrtit nožem na tvrdé podložce nebo speciálním půličem tablet

Výhody půliče tablet

 • získáte 2 stejné půlky tablety
 • půlky nelítají po celé kuchyni a nemusíte je hledat po zemi
 • jednoduchá manipulace, velmi nízké pořizovaní náklady
 • čistý nůž půliče určený pouze k půlení tablet
 • není potřeba tvrdé podložky ani silných dioptrií

Vyvarujte se půlení tablet „od oka”, protože je vaše dávka jednou 2/3 tablety, jindy je to jen 1/3! Tímto postupem nedocílíte vyvážené terapie. Vaše tělo je příliš citlivé na to, aby tyto rozdíly nevnímalo. Z tohoto důvodu se může stát, že vaše léčba nedosahuje takových výsledků, jaké by jste si přáli. Navíc se můžete v průběhu dne cítit špatně (točení hlavy, pocit na zvracení, bušení srdce atd.). Vaše tělo se takovému kolísání brání. Když už lék užívat máte, tak jej užívejte dle doporučení, nebo se poraďte a hledejte jiné vhodné alternativy právě pro vás.

Kdy smím tabletu půlit a drtit

Typů tablet je velké množství. Liší se od sebe technologií výroby i pravidly jejich užívání. Některé tablety znáte, ale mnohé zaslouží vaši pozornost, abyste je užívali správným způsobem - čímž docílíte optimální terapie. Existují tablety s řízeným uvolňováním, dražé, žvýkací, dispergovatelné nebo šumivé tablety. Přesný název typu tablety vždy naleznete na krabičce nebo v příbalové informaci. Popišme si, jak s nimi zacházet:

Tablety

 • základní typ tablet
 • polykat celé
 • lze je rozlomit na více kousků nebo rozdrtit mezi lžičkami na prášek
 • lze je rozkousat
 • lze je nechat rozpustit ve lžičce s vodou nebo ve skleničce s malých množstvím vody a ihned vypít
 • tablety s půlící rýhou nebo čtvrtícím křížem lze půlit ve vyznačené rýze

Potahované tablety a obalené tablety (dražé)

Tableta - dražé

 • nelze je půlit, rozpouštět, drtit ani kousat
 • tablety s půlící rýhou lze rozpůlit pouze ve vyznačené rýze

Šumivé tablety

 • rozpustit ve sklence vody 150–200 ml
 • vyčkat do rozpuštění celé tablety
 • vypít celý roztok
 • připravený nápoj nenechávat dlouho stát (déle než 10 minut)
 • vypít v co nejkratším čase po doušcích

Měkké tobolky (kapsle)

Tableta - měkká kapsle

 • nelze je půlit, rozpouštět, drtit, cucat ani kousat
 • vždy polykat celé
 • hodně zapít

Tvrdé tobolky (kapsle)

Tableta - tvrdá kapsle

 • nelze je půlit, rozpouštět, drtit, cucat ani kousat
 • neotevírat, pokud to není dovoleno výrobcem
 • vždy polykat celé
 • hodně zapít
 • některé typy tobolek jsou nestravitelné a lze je zahlédnout ve stolici (není na závadu)
 • při obtížích s polykáním (malé děti a senioři) lze otevřít a obsah rozpustit ve sklence s vodou a vypít, nebo vysypat do malého množství potravy (pokud je to výrobcem dovoleno!)

Žvýkací tablety

 • lze žvýkat, cucat a spolknout
 • lze spolknout v celku bez žvýkání a hodně zapít
 • lze rozpustit ve sklence s vodou a celý roztok vypít

Dispergovatelné tablety

 • při manipulaci mít vždy suché ruce
 • po vyjmutí z blistru ihned vložit do úst (na jazyk) a nechat rozplynout se slinami
 • se slinami lék spolykat a napít se čisté vody
 • lze i zapít nebo rozpustit ve sklence s vodou

Enterosolventní tablety/tobolky

 • speciální tablety pro rozpouštění až ve střevě s vynecháním kyselého prostředí žaludku
 • nelze půlit, rozpouštět, drtit, cucat ani kousat  (pokud to není výrobcem dovoleno!)
 • polykat celé a hodně zapít

Tablety a tobolky s řízeným uvolňováním (prodlouženým, zpožděným, pulzním)

Tableta - tvrdá kapsle s řízeným uvolňováním

 • speciální tablety s naprogramovaným uvolňováním v určitých částech zažívacího systému
 • nelze půlit, rozpouštět, drtit, cucat ani kousat (pokud to není výrobcem dovoleno!)

Sublinguální tablety

 • tablety pro vložení do úst pod jazyk, polknutím se stávají neúčinné
 • některé se drží pod jazykem do jejich rozpuštění a spolykání se slinami
 • jiné se nepolykají, protože lze podle potřeby zbytek vyplivnout
 • lze rozkousat

Komfort pro pacienta

Každá léková forma má své opodstatnění a pravidla pro bezpečné a účinné užívání. Pokud pro vás není komfortní užívání vašeho léku, poraďte se se svým lékařem nebo lékovým poradce, vyberou vám vhodnější formu. Existují rozpustné tablety, sirupy, roztoky, čípky, injekce nebo inhalace.