KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat
ČLÁNKY

Polopravda o odběru pupečníkové krve

Každý rodič chce zajistit pro své dítě jen to nejlepší. Na tento rodičovský pud vsadila i komerční banka pro odběry pupečníkové krve. Panuje velká neinformovanost mezi nastávajícími rodiči. Říkáte si, co kdyby...ale využití pupečníkové krve je v praxi téměř nulové. Nebojte se, pokud to neuděláte. Svého potomka neohrozíte.

 

Co kdyby...

Jste maminkou v krásném očekávání? Procházíte internetové stránky a vyměňujete si informace s kamarádkami. Kromě testů na genetiku vám začala vrtat v hlavě potřeba investovat do budoucnosti a do zdraví vašeho dítěte pomocí uložení jeho pupečníkové krve u komerční banky. Na internetových diskuzích se bohužel dočtete mnoho omylů.

Informace okolo komerčních odběrů pupečníkové krve jsou manipulací s rodiči.

Komerční záležitost

Každý rodič chce zařídit pro své dítě jen to nejlepší. Nenechejte se napálit! Na tento rodičovský pud vsadily i soukromé banky pro odběr pupečníkové krve, které za uložení inkasují nemalé poplatky, avšak využití této uložené pupečníkové krve je v praxi téměř nulové. Ve vážných zdravotních případech si navzájem pomáhají mezinárodní banky pupečníkové krve, které sdílejí své registry od velkého množství dobrovolných dárců. V případě potřeby dojde k poskytnutí vhodného biologického materiálu mezi státy. Nemusíte se tedy obávat, že by jste nezaplacením obrovských poplatků za soukromé uchovávání ohrozili zdraví svého potomka.

Nedostatečné informace

Soukromými bankami pupečníkové krve jsou slibovány plané naděje, že v případě některých z onemocnění by mohla uložená pupečníková krev v budoucnu pomoci vašemu dítěti. Byli jsme na tato tvrzení upozorněni v článku lékařských novin Medical Tribune.

Z nedostatečných informací, které jsou poskytovány, nemá matka šanci odhadnout, jaká je pravděpodobnost, že draze uložená pupečníková krev bude jednou dítěti ku prospěchu. Národní centrum tkání a buněk, název této soukromé banky pro odběry a uchovávání pupečníkové krve, je zavádějící. Máme z něj dojem, že jde o instituci zřizovanou státem, ale není tomu tak. Jde o soukromou společnost, které platíte za službu, tedy uchovávání buněk, které nesmí být použity pro nikoho jiného.

Pro tuto banku je pokladem každá maminka, která se rozhodne této služby využít a po mnoho let posílá peníze za mlhavou naději ponořenou v tekutém dusíku. 24% akcií společnosti patří Ministerstvu zdravotnictví, aby mělo kontrolu nad tím, jak se tkáně zpracovávají. Pokud jde o férové a úplné informování veřejnosti, tak v tomto směru ministerstvo velmi zaostává a mlčí. Kdoví v jakých dalších otázkách mlčí?!

Další společností, se kterou se lze u nás setkat je CORD BLOOD CENTER CZ, rodinná banka pupečníkové krve. Jde o nestátní zdravotnické zařízení. Česká pobočka je součástí skupiny Cord Blood Center, která je druhou největší rodinnou bankou pupečníkové krve v Evropě.

Jaká je využitelnost

Odborníci, kteří se transplantací kmenových buněk zabývají, se shodují, že pravděpodobnost využitelnosti je mizivá a blížící se nule. Pupečníkovou krev nelze využít např. u geneticky podmíněných poruch, avšak tato informace se běžně neříká. Informace od banky, která u nás provádí komerční odběry, uvádějí, že uložené buňky pomohou dítěti při téměř 80ti onemocněních. Odborníci říkají, že seznam onemocnění, ve kterých buňky mohou pomoci, má smysl jen ve dvou případech. Informace na webových stránkách jsou zavádějící a dokonce se ani nechlubí svými léčebnými úspěchy z praxe - jde o zahraniční zdroje. 

Vyhozené peníze

Neexistuje opodstatnění pro placení soukromé bance za uchovávání buněčného materiálu. Nepodlehněte informacím kolujícím po internetu. Nemějte strach ani výčitky svědomí, že jste špatní rodiče, pokud jste nezaplatili svému potomkovi odběr a uchovávání jeho pupečníkové krve.

Nepodlehněte nedostatečným informacím a nenechejte se vystrašit!

Podvod nebo prevence

Setkáváme se s tvorbou strachu a obav dříve než se miminko narodí. Informace okolo komerčních odběrů pupečníkové krve jsou manipulací s rodiči očekávajících příchod svého potomka na svět.

Prevence má nezastupitelný význam, ale v tomto případě se o žádnou prevenci nejedná. Jak se tedy zachovat? Investovat do odběru nebo ne? Odpovědí nám může být samotné uvědomění si toho, co chceme svému dítěti předurčit...zdraví a rozvoj, nebo nemoc a strádání. Myšlenky o strachu, co kdyby... jeho rozvoj nepodpoří. Vhodnější je zaměřit se na to, co skutečně můžeme ovlivnit svou vůlí a přístupem - s pozitivní myslí být skvělým vzorem pro své dítě - nekouřit, nepít alkohol, zdravý pohyb pro zábavu, stravovat se přiměřeně již během těhotenství a vést své dítě k morálním zásadám.

Miminko dárcem krve

Neodepírejte svému dítěti jeho vlastní krev, kterou potřebuje pro náležitý vývoj během prvních dní života. Narozené miminko si z porozeného pupečníku krev vstřebá. Potřebuje k tomu určitý čas. Avšak pokud mu pupečník zaškrtíte, odepřete mu tím nárok na část objemu jeho krev s živinami, protilátkami a důležitými stavebními kameny. Není zcela vhodné udělat z vašeho miminka ihned dárce krve.

Nekomerční odběry

Pokud chcete být solidární, můžete se rozhodnout pro nekomerční využití pupečníkové krve vašeho miminka. Banka pupečníkové krve České republiky je solidární veřejnou bankou. Jde o dárcovský neziskový projekt bez nároku na odměnu. Nic neplatíte ani nemáte nárok na žádnou odměnu. Dobrovolně darovaná krev jde do centrálního registru, kde může být využita kýmkoliv, kdo ji zrovna bude potřebovat. Takto se zvyšuje pravděpodobnost toho, že se někomu bude skutečně hodit.

Reference