KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat
ČLÁNKY

Nespolupracujete? Lékař vás vyškrtne!

V současné době lékař svého pacienta vyřadit z kartotéky nemůže, avšak pacient své lékaře střídat bez udání důvodů smí. Tuto dysbalanci se snaží Česká lékařská komora změnit a prosadit právo lékaře vyřadit pacienta z registru v případě, že mezi nimi byla narušena důvěra.

 

Respekt pacienta k lékaři

Pokud dojde k narušení vztahu důvěry mezi lékařem a pacientem, bude zřejmě moci lékař vyškrtnou takového pacienta ze své kartotéky. Toto právo v současné době lékař nemá, avšak o jeho zavedení do praxe usiluje Česká lékařská komora. Nyní jsou ve výhodě pacienti, kteří nemusí nikomu vysvětlovat, proč nechtějí u konkrétního lékaře pokračovat v léčbě, avšak lékař jen tak svého pacienta vyřadit nesmí.

Je nespolupracující pacient, který ignoruje všechna doporučení, která mají pozitivní vliv na zlepšení jeho stavu, hoden lékařské péče a financí z veřejného zdravotnictví? Většinou nejde jen o samotné užívání léků, ale především o dodržování režimových opatření - tedy snížení hmotnosti, zanechání kouření, klid na lůžku, úprava spánkové hygieny a mnoho dalších.

Pacienti se často ohánějí svými právy, ale zapomínají na to, že mají i své povinnosti!

Jak se ale bude objektivně dokládat spolupráce pacienta s lékařem? Vše ukáže až praxe...

Respekt lékaře k pacientovi

Když se pacient více zajímá o své zdraví, lékař jej většinou odbyde obecnou frází nebo nezájmem, protože nemá potřebu ani chuť něco mu vysvětlovat. Mnozí pacienti se dokonce obávají ptát svého lékaře, aby se před ním neztrapňovali, nebo aby jej neobtěžovali i přes to, že informacím, které jim lékař sdělil zcela neporozuměli. Nejčastější stesk pacientů na lékaře je ten, že nevěnují dostatek pozornosti jejich problémům, podávají málo srozumitelných informací nebo se chovají nadřazeně. Zažitý model, kdy jen velmi málo času v ordinaci zbývá na rozhovor lékaře s jeho pacientem, je zcela nevyhovující.

Opravdu zdravotníci nenávidí pacienty?

Vzájemné porozumění

Hledáte skutečně partnerství, pomoc a lidské porozumění? Najděte takové odborníky, kteří se vám budou věnovat a informace, které jsou pro vás důležité vám srozumitelně vysvětlí! Jde o vaše zdraví! Dáváte tím najevo, že si svého života hluboce vážíte!

Reference

  • www.tribune.cz [online][cit.24.1.2016]
  • Časopis českých lékárníků, 11/2014, ISSN 1211-5134