KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat
ČLÁNKY

Mohou doplňky stravy léčit?

Předpokládáte, že vše vypadající jako lék, je skutečně určeno k léčení? Omyl! Sledujte označení na preparátu "Doplněk stravy", ten vám napoví, že takový preparát byl vyroben za účelem doplnění běžné stravy. Pamatujte na to, že doplněk stravy není vyroben za účelem léčby ani prevence onemocnění!

 

Kategorie doplňků stravy

Doplňky stravy jsou potraviny, které se od potravin pro běžnou spotřebu odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. Nejsou tedy určeny k léčbě či prevenci (předcházení) onemocnění!

Doplňky stravy v České republice posuzuje a schvaluje Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR). Před uvedením těchto výrobků na trh MZ ČR posuzuje pouze jejich zdravotní nezávadnost, což znamená, že by jejich dlouhodobé užívání nemělo vést k poškození zdraví. V databázi schválených doplňků stravy můžete vyhledávat přípravky podle názvu, výrobce a čísla rozhodnutí MZ ČR.

Označení na obalu doplňku stravy mu nesmí přisoudit vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění! Nesmí obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená strava a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství vitamínů anebo minerálních látek.

Potravní doplňky nemohou léčit!

Rizika doplňků stravy

Obrovským problémem u doplňků stravy je to, že jsou posouzeny a schváleny MZ ČR pouze jedenkrát a to na začátku před uvedením na trh, poté se o ně nikdo nezajímá a nekontroluje je. Pokud nejsou kontroly pravidelné, tak je jejich kvalita velmi nejistá! Pouze u léčivých přípravků je každý krok každé krabičky od výrobce až po lékárnu kontrolován a tím je zajištěna jeho kvalita.

Firmy prodávající na českém trhu výrobky v kategorii doplňky stravy (s nimiž se setkáte v lékárnách, v prodejnách zdravé výživy, na internetu apod.) žádné analytické testy neprovádí, protože si jsou často vědomi, že by těmito testy neprošly. Navíc jde o finančně náročnou záležitost. Je tedy na nás, zdali budeme důvěřovat.

Riziko je tedy v tom, že firma vyrábějící přípravek a uvádějící ho na náš trh deklaruje zdravotní nezávadnost pouze při schvalování - některé firmy si dají opravdu záležet a použijí kvalitní suroviny. Avšak pro další výrobu, která již nikým kontrolována není, mohou používat jakékoliv suroviny. Musejí zajistit pouze zdravotní nezávadnost. Velkým otazníkem je skutečný obsah deklarovaných látek uvnitř preparátu, kvůli kterému si přípravek kupujete. Co by nás mělo zajímat:

  • čistota vstupních surovin
  • nutriční hodnoty na obale
  • kvalita rostlinných zdrojů
  • vhodné skladování

Konečný zákazník nemá šanci rozdíly odhalit.

Čistota vstupních surovin

Chemikálie, které se používají jako pomocné látky (plniva, pojiva, konzervanty, emulgátory apod.) pro výrobu doplňků stravy, mohou obsahovat zbytky kyselin, rozpouštědel a těžkých kovů, které se dostávají až do konečného preparátu. Kromě syntetických látek se hojně vyskytují velmi nebezpečné plísně, které se tam mohou dostat za špatných skladovacích podmínek. Jde často o toxické nebo zdraví poškozující látky. Pokud chce výrobce doplňku stravy ušetřit na vstupním materiálu, tak se nezajímá o jeho kvalitu.

Nutriční hodnoty na obale

Doplňky stravy si kupujeme, abychom obohatili svou stravu. Výrobce na obale uvádí nutriční hodnoty, které uvnitř preparátu najdeme, ale pokud výrobce není kontrolován, nikdo ve skutečnosti neví, zdali obsah odpovídá údajům na obale. Někdy je obsaženo menší množství látky, někdy není obsažena vůbec a v některých případech je přítomna zcela jiná látka.

Rozdíly v kvalitě rostlinných zdrojů

V současné době je životní prostředí zamořeno těžkými kovy, pesticidy, mykotoxiny, látkami používanými při výrobě plastových hmot, barviv a textilu, léčivy, ropou a dalšími kontaminanty. Výrobci doplňků stravy nakupují rostliny nebo extrakty od nejrůznějších pěstitelů. Při pěstování rostlin hrají obrovskou roli čistota prostředí, vhodná lokalita, intenzita denního světla, způsob pěstování a skladování pro tvorbu cenných látek, kvůli kterým jsou konzumovány. Nejčastěji jsou rostliny nešetrně ošetřovány a mohou proto obsahovat zbytky pesticidů a těžkých kovů.

Vhodné skladovací podmínky

Chemikálie jsou náchylné na přítomnost světla, vlhka a výkyvy teplot. U doplňků stravy, kde nikdo nekontroluje jejich skladování, může docházet nejčastěji k výkyvům teplot. Za vyšších teplot dochází k rychlejšímu rozkladu obsažených látek na látky neúčinné, někdy i toxické.

Informace o nebezpečných doplňcích stravy

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí namátkové kontroly potravin a tedy i doplňků stravy, avšak těchto kontrol je tak malé množství, že nemají šanci vyhledat všechny závadné potraviny a doplňky stravy na našem trhu. Sledujte web www.potravinynapranyri.cz, jehož účelem je informovat spotřebitele o nejakostních, falšovaných a nebezpečných potravinách zjištěných v rámci úředních kontrol prováděných SZPI. Cílem je zvýšit informovanost spotřebitele jako koncového článku na trhu s potravinami.

Lze jim věřit?

Hledejte kvalitní výrobce. Nenakupujte extrémně cenově výhodné přípravky. Nechejte si poradit od nezávislých odborníků. Při rozhodování se obraťte na Lekvitu, která se zaměřuje na osobní lékové poradenství.

Je vhodnější kvalitně se najíst, nežli utrácet peníze za doplňky stravy.

Reference