KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat
ČLÁNKY

Hlášení podezření na nežádoucí účinek

Při podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku se neváhejte obrátit na lékaře, lékárníka nebo jiného zdravotnického pracovníka, kteří mají ze zákona povinnost vaše podněty hlásit příslušnému státnímu orgánu. Co dělat v případě nežádoucího účinku? Přečtěte si v tomto článku ...

 

Komu podezření nahlásit

Podezření na nežádoucí účinek hlaste jakémukoliv zdravotnickému pracovníkovi. Všichni mají ze zákona o léčivech povinnost vaše podněty hlásit příslušnému státnímu orgánu, Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ten podnět zaeviduje, prošetří a dále posílá na konkrétního výrobce. Všechna hlášení jsou předávána do databází nežádoucích účinků Evropské unie (EudraVigilance) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Formulář pro hlášení nežádoucího účinku

I vy sami můžete pomocí Formuláře pro hlášení nežádoucího účinku určeného pro pacienty zaslat svůj podnět na SÚKL.

Nemusíte se ničeho obávat, hlášení je bezplatné a bez nároku na odměnu. SÚKL nesděluje informace o hlásící osobě. Důvěrnost pacienta je zajištěna tím, že se ve formuláři uvádějí jen iniciály jeho jména, pohlaví a věk. Rodné číslo nebo jiné identifikační údaje se nevyplňují. Pokud podnět hlásíte lékaři nebo lékárníkovi, buďte důslední. Žádejte od nich písemné vyjádření, že bylo hlášení zasláno na SÚKL.

Co hlásit

Zodpovědnost je ve vašich rukou narazíte-li na jakékoliv nesrovnalosti v otázce léků, jejich prodeje či výdeje. Hlásit je třeba i jen podezření na nežádoucí účinek. Svým záznamem můžete pomoci zvýšit kvalitu léku nebo odhalit závadné šarže.

Hlaste všechno, co považujete za neobvyklé nebo odlišné. Při hlášení podezření na nežádoucí účinek nemusíte být přesvědčeni o tom, že byl účinek způsoben lékem! Všímejte si reakcí, které mohou nastat:

  • vysoké horečky po očkování
  • bolesti svalů na nohou při užívání léků na snižování cholesterolu (statiny)
  • černá stolice po užívání léků proti bolesti a zánětu (analgetika, antiflogistika)

K čemu je to dobré

Hlášen je jen zlomek všech potíží, které se v praxi u pacientů vyskytnou. Buď je nehlásí pacient nebo dokonce zdravotnický pracovník. Výrobci poté nemají zpětnou vazbu k jejich léčivému přípravku.

Někteří zdravotničtí pracovníci vás mohou chtít odbít tím, že je vámi popisovaný problém běžný a že není důvod se znepokojovat. Avšak výrobci mají speciální oddělení (farmakovigilanční), které se zabývá zpracováváním informací z praxe. Díky těmto hlášením se upravují příbalové letáky, omezují indikace, mění dávkování atd. Navíc, pokud by došlo později ke skutečnému poškození zdraví způsobenému užíváním konkrétního léku, tak již existuje záznam, který hraje roli v soudním řízení.

Reference