KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat
ČLÁNKY

20 zásad správného užívání léků

V uvedených zásadách objevíte, na co si dát pozor a čemu se vyvarovat. Článek shrnuje obecné zásady správného užívání a zacházení s léky, díky kterým je zajištěna jejich účinnost, kvalita a bezpečnost. Každý pacient má své konkrétní zdravotní potíže, proto přístup k jeho léčbě vyžaduje individuální péči a přístup. V této oblasti hraje nenahraditelnou roli lékové poradenství. Váš osobní lékový poradce vám přesně vysvětlí, jak s vašimi léky zacházet, aby byly pro vás co nejvíce bezpečné.

 
 1. Léky, které vám byly předepsány, jsou určeny pouze vám a nikomu jinému!
 2. Léky nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než pro které vám byly předepsány!
 3. Ptejte se na důvod použití a účinek léku.
 4. Osvojte si správné užívání a aplikaci. Nechejte si vše vysvětlit a předvést.
 5. Vámi užívané léky se mohou vzájemně ovlivňovat. Z tohoto důvodu pokaždé informujte lékaře o vašich chorobách a o všech lécích, které užíváte, včetně těch, které vám předepsal jiný lékař nebo které jste si koupili volně bez předpisu. Noste osobní lékové záznamy vždy u sebe. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se.
 6. Nevyžadujte od lékaře předepsání konkrétních léků.
 7. Nevyžadujte od lékárníka prodání přípravku, jehož výdej je vázán na lékařský předpis! Lékárník vám jej stejně nesmí bez receptu vydat.
 8. Nesprávným užitím léku bez vědomí lékaře si poškozujete své zdraví.
 9. Neprodleně upozorněte ošetřujícího lékaře na nežádoucí účinky, které se vyskytly. Některé mohou být závažné a mohou poškozovat vaše zdraví.
 10. Zvláštní opatrnost při užívání léků musí dodržovat děti (resp. jejich rodiče), těhotné ženy, řidiči a lidé, kteří vyžadují pro svou činnost zvýšenou pozornost.
 11. Vyžadujte informace o přesném způsobu uchovávání. Léky uchovávejte podle pokynů výrobce a lékárníka. Léky vždy ukládejte mimo dosah dětí.
 12. Léky ponechávejte v původních obalech a nemíchejte je všechny dohromady. Nevyhazujte krabičky a příbalové letáky.
 13. Pokud užíváte více léků současně, není vhodné užít všechny najednou. Poraďte se, v jakém sledu je máte užívat.
 14. Nikdy si sami nesnižujte nebo nezvyšujte dávkování!
 15. Neužívejte léky v rozespalosti, nebo dokonce potmě!
 16. Při podezření na závadu v jakosti léčivého přípravku, nebo při setkání s nelegální nabídkou léčivého přípravku mimo lékárnu, se obraťte na příslušné orgány.
 17. Zárukou bezpečnosti a kvality léků vázaných na recept je pouze lékárna. Kdekoliv jinde se můžete setkat s nebezpečnými nebo neúčinnými padělky.
 18. Léčivý přípravek nebo doplněk stravy doporučovaný reklamou nemusí být při všech onemocněních a v kombinacích s dalšími léky bezpečný! Rozlišujte mezi léčivými přípravky a doplňky stravy!
 19. Léky časem stárnou a jejich účinnost klesá. Po uplynutí doby použitelnosti se nesmějí dále používat. Poraďte se a vyřaďte je z domácí lékárničky.
 20. Nepoužitelné léky nepatří do popelnice! Jedná se o nebezpečný odpad. Odevzdávejte je bezplatně k odborné likvidaci do lékárny nebo ve sběrných dvorech!