KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odeslat

Alternativní přístupy ke zdraví

Každý má právo léčit se způsobem, který odpovídá stavu jeho mysli, duše i těla. Alternativní medicína nepatří mezi metody vyučované na našich univerzitách i přes to, že často dosahuje významnějších výsledků nežli moderní medicína. Doktoři by měli přestat být doktory, ale začít se stávat léčiteli. Léčení v budoucnu bude spojením vědecké a alternativní medicíny. Pacienti, kteří jsou zklamaní západní medicínou hledají pomoc v té alternativní. Mají smysl, nebojte se jich!

 

Ptejte se jak

Ptejte se: „Ukaž mi, jak být zdravý, krásný, spokojený a šťastný."

Konvenční medicína na tuto otázku neumí odpovědět. Lékaři, kteří mají svých problémů nad hlavu vám odpoví, že to nejde. Věřte tomu, že toho docílit lze. Proto hledejte člověka nebo skupinu lidí, kteří vám dokáží dát odpověď a ukázat nový směr. Hledejte a najdete.

Otevřme své dveře

Alternativní terapie nebo nekonvenční medicína jsou běžnou součástí základní zdravotnické péče v Asii. V Evropě, USA a v mnohých dalších zemích se zájem lidí o nekonvenční medicínu stále zvyšuje.

Pro naše tělo je přirozené jít cestou skutečného zdraví, nikoliv bojovat s nemocí. Promysleme si, chceme-li dát šanci nekonvenčním přístupům, nebo zemřít v rukou odborné péče.

Proč jsou jiné

Alternativní (neboli nekonvenční) léčebné přístupy jsou skutečně jiné, protože hledají příčiny potíží a snaží se je odstranit. Rozhodně nejde o nic nedůvěryhodného. Není to ani magie, ani lež. Je to jen o našem těle, duši a spojení s okolním světem. Alternativní neznamená zastaralý nebo nefungující. Ba naopak. Jde o tisíciletími prověřené techniky, metody a přístupy.

Proč jsou odsuzovány a haněny? Protože západní společnost nechce nebo neumí porozumět. Je to jen o jejím domnělém pocitu bezpečí a jistoty.

Moderní medicína si zakládá na vědeckých vysvětleních. Vědci jdou stále hlouběji a hlouběji, ale uspokojivé odpovědi často nenacházejí. Důvodem je to, že ztratili kontinuitu, kterou započali starověcí léčitelé. Nelze oddělit buňku od celku, vytrhnou ji z kontextu a dělat s ní pokusy. Nejbolestnějším lékařovým zjištěním je, pokud věda, které věří, nepomáhá jemu, ani jeho nebližším.

Starověcí lékaři nikdy nebyli jen pouhými šamany, ale i pozorovateli, filozofy, léčiteli, matematiky a umělci. Jak nápomocné by bylo, kdyby se na lékařských fakultách začaly vyučovat alternativních směry dohromady s těmi konvenčními. Naše budoucnost je v uchopení vědomostí z obou pólů.

Co je zde jiného

S alternativními metodami nelze nakládat stejně jako s těmi západními. Jde o přijmutí svého těla a zodpovědnosti za něj. Takto smýšlející člověk je připraven hledat příčinu potíží v sobě a rád změní své jednání, chování, zvyky či rituály. Tyto změny vedou k vyřešení potíží. Je to práce na sobě samém. Pro lidi, kteří rezignovali, to může být nesmyslné a směšné, ale odpovědni jsme jen sami za sebe. Volba je na každém z nás.

Jak se vydat alternativní cestou

Jde o nejsnadnější cestu, která existuje. Je o úctě k prevenci, o vnímání duše, těla a okolí. Pozorujme a znejme své tělo, jako to dělají asijští lékaři. Cílem je uvědomění si sebe sama a nalezení smyslu života. Všechny otázky jsme schopni najít uvnitř sebe. Naučme se vnímat signály, které od svého těla dostáváme.

Hlavní je víra a ochota přijmout diametrálně odlišné a nové myšlenky, touha naučit se s nimi pracovat a především si věřit. Směr, který má pozitivní přístup k vnímání zdraví, začíná v hlavě.

Již několik lékařů se vydalo touto šťastnější a smysluplnější cestou. Pro lékařské kruhy je nelehké přijmout alternativní metody a uznat, že způsob, jakým dosud léčili své pacienty nemělo valného významu.

Střídmé stravování a vegetariánství

Zde doslovně platí: „Jsme to, co jíme!" Dejme přednost umírněnosti a úctě k potravě. Již hodně bylo napsáno o kyselinotvorných potravinách. Jen bychom mohli připomenout, že jejich nadbytek zastavuje sebeuzdravovací procesy v našem těle.

Trendem západní civilizace je obezita. Dnešní strava zasytí, ale nevyživí, dokonce naopak často uškodí. Trpíme, protože nám chybí komplexní přirozené zdroje základních stavebních kamenů. Obrovský rozdíl je mezi obsahem látek a jejich vstřebatelností z přijímané potravy.

Práce s myslí

Jedno známé přísloví jsem přepracovala a říkám: „Se zdravými kořeny mysli rozkvétá celé tělo.“ Zdravého těla nikdy nedocílíme, pokud mám negativní mysl. Práce s myslí je pro většinu lidí nejtěžším úkolem. Jde o celoživotní učení, hledání pozitivní cesty a energie, která je kolem každého z nás. 

Začněte s pozitivním ovlivňováním okolí. Vyzkoušejte pozitivní mysl. Od rána se usmívejte a den bude rázem hezčí - nejen pro vás. Když vám bude nejhůř, okolí vám zpětně rádo svou energií pomůže. To co se nám každý den děje, je odrazem naší mysli.

Dechová cvičení

Staří asijští lékaři věřili, že život je vymezen počtem dechů. A proto se naučme dýchat, koordinovat všechny dýchací svaly a vnímat, co se děje uvnitř našeho těla. Dýcháním zhluboka zapojíme nejen dýchací svaly, ale rozproudíme tím lymfu a masírujeme vnitřní orgány.

Protahování a zpevňování těla

Starejme se o svou tělesnou schránku s láskou a vytrvalostí. Nejen pro procvičování těla platí přísloví: „Opakování matka moudrosti." Naučme se chápat fungování našeho těla, vnímejme práci jednotlivých svalů i těch nejjemnějších. Nečekejme velké unavující skoky, ale radujme se z malých krůčků, kterými dojdeme mnohem dál!

Alternativní medicína, terapie a diagnostika

Některými ze zajímavých metod jsou:

  • kineziologie
  • akupunktura a akupresura
  • ájurvéda
  • čínská medicína
  • homeopatie
  • terapie vodou
  • masáže
  • automatická kresba